Νομοθεσία

Νομοθεσία

Οι πληροφορίες που παρέχονται σ’ αυτήν την ιστοσελίδα αποσκοπούν μόνο στην ενημέρωσή σας και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποκαθιστούν τις υπεύθυνες νομικές συμβουλές.

Νόμος 3741/1929 (ΦΕΚ 4 Α'/09-01-1929)

Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους

Θεσμοθετεί τη διαίρεση ενός κτιρίου σε οριζόντιες ιδιοκτησίες (διαμερίσματα) και θέτει το γενικό πλαίσιο για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συνιδιοκτητών των διαμερισμάτων πολυκατοικιών.

 

 

Νομοθετικό Διάταγμα 1003/1971 (ΦΕΚ 198 Α'/12-10-1971)

Περί ενεργού πολεοδομίας

Με την κατάρτιση του Κανονισμού μπορούν να ρυθμίζονται ιδιαίτερα θέματα της πολυκατοικίας.

 

Νομοθετικό Διάταγμα 1024/1971 (ΦΕΚ 232 Α'/15-11-1971)

Περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου

Θεσμοθετεί τη σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών. 

 

 

Νόμος 960/1979 (ΦΕΚ 194 Α'/25-08-1979)

Περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των κτιρίων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων

Προϋπόθεση για την οικοδομική άδεια αποτελεί η φροντίδα για το χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων.

 

Νόμος 1562/1985 (ΦΕΚ 150 Α'/16-09-1985)

Οικοδόμηση συνιδιοκτητών ακινήτων και τροποποίηση διατάξεων του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για την διανομή και άλλες διατάξεις

Αυτός ο Νόμος αναφέρει και τις προϋποθέσεις που μπορεί να συνταχθεί Κανονισμός διοικήσεως πολυκατοικίας ή τροποποίηση υπάρχοντος Κανονισμού με το 65% της συνιδιοκτησίας, αντί της παμψηφίας.

 

 

 Νόμος 1512/1985 (ΦΕΚ 4 Α'/11-01-1985)

Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων του Ταμείου Νομικών

Θέτει το πλαίσιο για τη ρύθμιση της κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης κτιρίων.

 

Προεδρικό Διάταγμα της 27ης Σεπ 1985 (ΦΕΚ 631 Δ'/07-11-1985)

Τεχνικός Κανονισμός για τον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια πού περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας ιδιοκτησίες

Ορίζεται ότι η κατανομή των δαπανών θέρμανσης για τα κτίρια θα γίνεται με βάση μελέτη θέρμανσης που συντάσσεται από μηχανικό, στην οποία υπολογίζονται οι απώλειες θερμότητας κάθε ιδιοκτησίας, και προσδιορίζονται οι συντελεστές εi (συντελεστής επιβαρύνσεων) και fi (συντελεστής παραμένουσας επιβάρυνσης).

 

 

 Κοινή Υπουργική Απόφαση της 20ης Αυγ 1997 (ΦΕΚ 815 Β'/11-09-1997)

Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων

 

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Κοινοτικές Οδηγίες σχετικά με τους ανελκυστήρες.

Προεδρικό Διάταγμα της 27ης Ιουλίου 1999 (ΦΕΚ 580 Δ'/27-07-1999)

Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας

 

Ποιοι υποχρεούνται στην συντήρηση, επισκευή και ανακατασκευή των πεζοδρομίων. Ποιες είναι οι προδιαγραφές, ποια είναι η διαδικασία και πώς αναλογίζονται οι δαπάνες.

 

Νόμος 3175/2003 (ΦΕΚ 207 Α’/29-08-2003)

Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις

 

Εισάγει προσθήκες στο παραπάνω Προεδρικό Διάταγμα της 27ης Σεπ 1985.

 Κοινή Υπουργική Απόφαση της 22ης Δεκ 2008 (ΦΕΚ 2604 Β'/22-12-2008)

Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων

Συμπληρώνει την ΚΥΑ της 20ης Αυγ 1997 (ΦΕΚ 815 Β'/11-09-1997).

 

 

 

Υπουργική Απόφαση της 30ης Μαρ 2010 (ΦΕΚ 407 Β’/09-04-2010)

Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Διαμορφώνει το πλαίσιο αρχών και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. 

 

 ΦΕΚ 2654 Β 9/11/2011:Νομοθεσία Περί Σταθερών Εστιών Καύσης

Υποχρεωτικός ετήσιος έλεγχος των ηλεκτρονικών αναλυτών καυσαερίων από την επίσημη αντιπροσωπεία.

 

 

ΦΕΚ 874Β 11-04-2013 (ΑΔ Α4-333)

Υποχρεωτική η ανάρτηση των δαπανών που αφορούν στις κοινόχρηστες δαπάνες της πολυκατοικίας.

 

 Όπως ίσως θα γνωρίζετε ήδη, από το 2014 και δυνάμει της απόφασης του υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας υπ’ αριθ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ Β' 2090/31.07.2014)  

ΦΕΚ 241Α/23-12-2016(Ν 4447) ΑΡΘΡΟ 39

Ανεξάρτητες μονάδες θέρμανσης σε μεμονωμένες ιδιοκτησίες

 

 Αναφέρεται στην τοποθέτηση μετρητικών ή ρυθμιστικών διατάξεων ενέργειας ή ανεξάρτητων μονάδων θέρμανσης σε μεμονωμένες ιδιοκτησίες καταναλωτών. 

 

ΦΕΚ 2983Β 24-08-2017 (Απ 91354)Άρθρο 68

Υποχρεωτική η διατήρηση των πρωτότυπων των παραστατικών που αφορούν στις κοινόχρηστες δαπάνες της πολυκατοικίας.

  

 

 

ΦΕΚ A166/3.11.2017 Νόμος 4495/2017 Άρθρο 127

Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανεξάρτητης μόνιμης εγκατάστασης θέρμανσης

 

Διαμορφώνει το πλαίσιο αρχών και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την αυτόνομη θέρμανση.

 

 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α’ 17-01-2018)

Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.

 Ορίζει από 17-10-2018, ως υποχρεωτικό στάδιο προσφυγής στη Δικαιοσύνη, την απόπειρα διαμεσολάβησης για τις διαφορές ανάμεσα στους ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων, ή ανάμεσα στους διαχειριστές και στους ιδιοκτήτες, ακόμη και για καθυστέρηση κοινοχρήστων. 

 
     

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε νομικό πρόβλημα αναφορικά με τις κοινόχρηστες δαπάνες στην πολυκατοικία σας, συνιστούμε να απευθύνεστε σε έγκριτους νομικούς με εμπειρία σε αντίστοιχα θέματα.

Εάν επιθυμείτε, το ΠΟΛΥκατοικείν μπορεί να σας βοηθήσει σχετικά, προωθώντας το ζήτημά σας στους νομικούς με τους οποίους συνεργάζεται.

Τέλος εδώ μπορείτε να βρείτε τους πιο σημαντικούς νόμους που αφορούν στα κοινόχρηστα και στη διαχείριση των πολυκατοικιών.

 


ΠΟΛΥκατοικείν - Social Media

H κ.Χριστίνα Ιακωβίδου του «ΠΟΛΥκατοικείν» προλογίζει την εκδήλωση «ΑΓΑΠΗ ΕΙΝ’ Η ΖΩΗ ΚΙ ΑΓΑΠΗ ΜΟΝΟ»H κ.Ελένη Ιακωβίδου του «ΠΟΛΥκατοικείν» στην εκπομπή της TV100 Dimotis online, ενημερώνει για τη Διαμεσολάβηση

Επικοινωνήστε μαζί μας

polykatoikeinΗ εταιρεία κοινοχρήστων ΠΟΛΥκατοικείν, με έδρα την Θεσσαλονίκη, δημιουργήθηκε από ικανά και καταξιωμένα στελέχη στο χώρο της εξυπηρέτησης πολυκατοικιών. Γνωρίζοντας από κοντά τις ανάγκες και τα προβλήματα της διαχείρισης μιας πολυκατοικίας, θέσαμε σαν στόχο να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία της.

ΠΟΛΥκατοικείν
ΕΛΕΝΗ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ
& ΣΙΑ Ο.Ε.
Βασ. Ηρακλείου 14
3ος όροφος
Τ.Κ. 546 25
Θεσσαλονίκη

2310 555-333 (6 γραμμές)

2310 552-551

info @ polykatoikein.gr

Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 π.μ. - 5:00 μ.μ.
Σάββατο: Κλειστά
Κυριακή: Κλειστά

Ιδρυτικό μέλος

Ιδρυτικό μέλος

"Γιατί η ομαλή συμβίωση είναι τρόπος ζωής."

Πνευματικά δικαιώματα: Όλο το υλικό του ιστότοπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ΠΟΛΥκατοικείν και προστατεύεται από το ελληνικό και διεθνές δίκαιο. Το υλικό του ιστότοπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή η επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη. Κανένα στοιχείο του ιστότοπου δεν μπορεί να αντιγραφεί, τροποποιηθεί, δημοσιευθεί, διανεμηθεί χωρίς την έγγραφη άδεια του ΠΟΛΥκατοικείν.
{COOKIEBOT DECLARATION}

© 2016 polykatoikein. All Rights Reserved. Powered by inkman.gr

Χρησιμοποιείστε τη παρακάτω φόρμα για να ζητήσετε μία προσφορά για την εξυπηρέτηση της πολυκατοικίας σας από το ΠΟΛΥκατοικείν.

Συμπληρώστε προσεκτικά τα πεδία της φόρμας, πατήστε Αποστολή και θα σας στείλουμε ηλεκτρονικά την προσφορά μας εντός 48 ωρών.

Έναρξη
1
Close chat
Γεια σας! Ευχαριστούμε που μας επισκεφτήκατε. Τι θα θέλατε παρακαλώ;

Start