Blog

Γνώσεις για την ζωή στην πολυκατοικία

Ποιος πρέπει να καθαρίσει το πεζοδρόμιο από το χιόνι; Εμείς, οι πολίτες ή ο Δήμος; Ο κάθε ιδιοκτήτης πρέπει να καθαρίζει το πεζοδρόμιο που βρίσκεται μπροστά από ολόκληρη την πρόσοψη της ιδιοκτησίας του (οικοδομής, καταστήματος κλ).

 

Polykatoikia Pezodromia

Σύμφωνα με τον Κτηριοδομικό Κανονισμό (άρθρο 24 ΥΑ 3046/1989) και τον Κώδικα βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΠΔ 14/1999) για τη συντήρηση, επισκευή και ανακατασκευή των πεζοδρομίων ευθύνονται οι ιδιοκτήτες της ιδιοκτησίας, μπροστά από την οποία βρίσκεται το πεζοδρόμιο.

 Συνεπώς, ο καθαρισμός του πεζοδρομίου από το χιόνι ή τα φύλλα περιέχεται μέσα στα πλαίσια της συντήρησης των πεζοδρομίων και της υποχρέωσης των παρόδιων ιδιοκτητών για τη συνεχή, ελεύθερη (ανεμπόδιστη) και ασφαλή κυκλοφορία των πεζών σε αυτά.

 Πρόσθετα, σε περίπτωση που οι παρόδιοι ιδιοκτήτες δεν συντηρούν τα πεζοδρόμια, τη συντήρησή τους αναλαμβάνει ο Δήμος, και βεβαιώνει τις δαπάνες σε βάρος τους.

 Η πιλοτή της οικοδομής αποτελεί κοινόχρηστο χώρο αυτής. Αποκλείεται η σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών στην πιλοτή, υπάρχει όμως η δυνατότητα να παραχωρηθεί αποκλειστική χρήση σε όλη ή τμήμα αυτής.

 

Polykatoikia Pilotes

Η συμφωνία για την παραχώρηση μπορεί να γίνει είτε με τον Κανονισμό Διοίκησης της οικοδομής ή την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας που υπόκειται σε μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο ή σε καταχώριση στο Κτηματολογικό Γραφείο και δεσμεύει όλους αυτούς που συμβλήθηκαν σε αυτήν την πράξη αλλά και όλους αυτούς που προσχώρησαν μεταγενέστερα σε αυτήν.

 Μπορεί να παραχωρηθεί μόνο σε ορισμένους από τους συνιδιοκτήτες, αποκλείοντας τους υπόλοιπους, αρκεί να ακολουθηθεί η ως άνω νόμιμη διαδικασία.

 Απαγορεύεται ο συνιδιοκτήτης που του έχει παραχωρηθεί δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης σε πιλοτή να την παραχωρήσει σε τρίτο πρόσωπο ξένο προς την οικοδομή.

 


Είναι οι δαπάνες που απαιτούνται για να λειτουργήσει μία οικοδομή. Χρεώνονται στους ενοίκους (ιδιοκτήτες ή μισθωτές) αναλογικά σύμφωνα με τον κανονισμό ή σε περίπτωση ανυπαρξίας του, σύμφωνα με το άρθρο 5β΄ ν.3741/1929.

 

Polykatoikia Koinoxristes Dapanes

To άρθρο 5 του ν. 3741/1929 ορίζει μεταξύ άλλων ότι σε περίπτωση έλλειψης κανονισμού στην οικοδομή, ο κάθε συνιδιοκτήτης υποχρεούται να συνεισφέρει στις κοινές δαπάνες (βάρη) της οικοδομής, ανάλογα με την αξία του διαμερίσματος, που του ανήκει.

 Ο νομοθέτης επέλεξε ως μέτρο κατανομής μεταξύ των συνιδιοκτητών των κοινών βαρών της οικοδομής, την αξία του ορόφου ή του διαμερίσματος με τη σκέψη ότι, η αξία αυτή προσδιορίζει και το μέτρο της ωφέλειας καθενός από αυτά (ορόφου ή διαμερίσματος) από τη χρήση των κοινών, κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του νόμου αυτού, μερών του οικοδομήματος.

 Η αξία, η οποία προκύπτει από το ποσό το οποίον δαπανήθηκε για την κατασκευή του, με βάσει τη μέση κατασκευή του διαμερίσματος, αξία η οποία τελικώς καταλήγει να είναι ανάλογη με το καθαρό εμβαδόν κάθε διαιρεμένης ιδιοκτησίας.

 


Ο Κανονισμός Πολυκατοικίας, όπου υπάρχει , ρυθμίζει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών και γενικά τη λειτουργία της πολυκατοικίας. Οι κοινόχρηστες δαπάνες επιμερίζονται βάσει του Κανονισμού. Είναι δεσμευτικός για όλους τους συνιδιοκτήτες.

 

Polykatoikia Kanonismos 1

Ο Κανονισμός συνίσταται με συμβολαιογραφική πράξη και για να έχει ισχύ πρέπει να μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο. Με την υπογραφή κάθε συμβολαίου ο ιδιοκτήτης προσχωρεί στον Κανονισμό της πολυκατοικίας και δεσμεύεται για την εφαρμογή του. Υποχρεούται δε, να δεσμεύει με το συμφωνητικό μίσθωσης, τον μισθωτή στην τήρησή του.

 Από τον συνδυασμό των άρθρων 4,5 και 13 του ν.3741/1929 με σαφήνεια συνάγεται ότι μεταξύ των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων ή βαρών των συνιδιοκτητών μιας οικοδομής, τα οποία καθορίζονται με τον Κανονισμό, είναι και η επιβάρυνση κάθε συνιδιοκτήτη με ποσοστό επί των εκάστοτε πραγματοποιούμενων δαπανών συντήρησης και χρήσης των κοινών μερών και πραγμάτων αυτής. Όταν το ποσοστό αυτό καθορίζεται από τον Κανονισμό, η μεταβολή του, μπορεί να γίνει μόνο με κοινή όλων των συνιδιοκτητών συμφωνία ή με τη συμφωνία τουλάχιστον του ποσοστού που προς τούτο ορίζει ο Κανονισμός.

 Η τροποποίηση του Κανονισμού, όπως και η σύστασή του υποχρεωτικά υποβάλλεται σε συμβολαιογραφικό τύπο και μεταγράφεται. Δεν επέρχεται κατάργηση του Κανονισμού λόγω της παλαιότητάς του ή λόγω της αχρησίας του.

 


Επιτρέπεται η τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων στην κοινόχρηστη ταράτσα της οικοδομής, εφόσον συμφωνούν όλοι οι συνιδιοκτήτες της οικοδομής. Η τοποθέτησή τους πρέπει να γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται η ασφάλεια της οικοδομής αλλά και η μόνωση της ταράτσας της οικοδομής.

 

Polykatoikia Egkatastasi Iliakou

Σύμφωνα με την με αριθμό 974/2010 απόφαση του Άρειου Πάγου (δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ) ΔΕΝ συνιστά κατάχρηση δικαιώματος όταν κάποιος από τους συνιδιοκτήτης τοποθετήσει ηλιακό θερμοσίφωνα χωρίς την σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών, εφόσον από την ενέργεια αυτή δεν παρακωλύεται η χρήση της ταράτσας από τους άλλους συνιδιοκτήτες, καθώς είναι επωφελής για τον ιδιοκτήτη του αλλά και για το κοινωνικό σύνολο λόγω της εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Αντίθετα δεν συνιστά απαραίτητα κατάχρηση δικαιώματος η άσκηση της ένδικης αξίωσης για την απομάκρυνση των ηλιακών θερμοσιφώνων που είναι τοποθετημένοι σε χώρο αποκλειστικής χρήσης άλλου συνιδιοκτήτη.

 


ΠΟΛΥκατοικείν - Social Media

H κ.Χριστίνα Ιακωβίδου του «ΠΟΛΥκατοικείν» προλογίζει την εκδήλωση «ΑΓΑΠΗ ΕΙΝ’ Η ΖΩΗ ΚΙ ΑΓΑΠΗ ΜΟΝΟ»


A897a4441fabe8f584ef9d8c0d152187

H κ.Ελένη Ιακωβίδου του «ΠΟΛΥκατοικείν» στην εκπομπή της TV100 Dimotis online, ενημερώνει για τη Διαμεσολάβηση

Επικοινωνήστε μαζί μας

polykatoikeinΗ εταιρεία ΠΟΛΥκατοικείν δημιουργήθηκε από ικανά και καταξιωμένα στελέχη στο χώρο της εξυπηρέτησης πολυκατοικιών. Γνωρίζοντας από κοντά τις ανάγκες και τα προβλήματα της διαχείρισης μιας πολυκατοικίας, θέσαμε σαν στόχο να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία της.

ΠΟΛΥκατοικείν
ΕΛΕΝΗ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ
& ΣΙΑ Ο.Ε.
Βασ. Ηρακλείου 14
3ος όροφος
Τ.Κ. 546 25
Θεσσαλονίκη

Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 π.μ. - 5:00 μ.μ.
Σάββατο: Κλειστά
Κυριακή: Κλειστά

2310 555-333 (6 γραμμές)

2310 552-551

info @ polykatoikein.gr

Ιδρυτικό μέλος

Ιδρυτικό μέλος

"Γιατί η ομαλή συμβίωση είναι τρόπος ζωής."

Πνευματικά δικαιώματα: Όλο το υλικό του ιστότοπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ΠΟΛΥκατοικείν και προστατεύεται από το ελληνικό και διεθνές δίκαιο. Το υλικό του ιστότοπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή η επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη. Κανένα στοιχείο του ιστότοπου δεν μπορεί να αντιγραφεί, τροποποιηθεί, δημοσιευθεί, διανεμηθεί χωρίς την έγγραφη άδεια του ΠΟΛΥκατοικείν.
{COOKIEBOT DECLARATION}

© 2016 polykatoikein. All Rights Reserved. Powered by inkman.gr

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι!

 

Χρησιμοποιείστε τη παρακάτω φόρμα για να ζητήσετε μία προσφορά για την εξυπηρέτηση της πολυκατοικίας σας από το ΠΟΛΥκατοικείν.

Συμπληρώστε προσεκτικά τα πεδία της φόρμας, πατήστε Αποστολή και θα σας στείλουμε ηλεκτρονικά την προσφορά μας εντός 48 ωρών.

Έναρξη
1
Close chat
Γεια σας! Ευχαριστούμε που μας επισκεφτήκατε. Τι θα θέλατε παρακαλώ;

Start