Εκδήλωση

ΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥκατοικείν για τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Δήλωση συμμετοχής

  • Image 1

ΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥκατοικείν για τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να επιβεβαιώσετε την συμμετοχή σας στην εκδήλωση