Κοινή Υπουργική Απόφαση της 20ης Αυγ 1997 (ΦΕΚ 815 Β’/11-09-1997)

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Κοινοτικές Οδηγίες σχετικά με τους ανελκυστήρες.

x
ΕΣΠΑ