Κοινή Υπουργική Απόφαση της 20ης Αυγ 1997 (ΦΕΚ 815 Β’/11-09-1997)

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Κοινοτικές Οδηγίες σχετικά με τους ανελκυστήρες.

x
ΕΣΠΑ
Happy Girl

2 μήνες δωρεάν

Happy Girl

2 μήνες
δωρεάν

έκδοση κοινοχρήστων
έκδοση
κοινοχρήστων
διαχείριση πολυκατοικειών
διαχείριση
πολυκατοικειών

Η προσφορά ισχύει έως 30.04.2024