Νόμος 4759/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 245/09.12.2020

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου

«Η Hλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι υποχρεωτική για μεταβιβάσεις ακινήτων»

x
ΕΣΠΑ