Νόμος 4759/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 245/09.12.2020

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου

«Η Hλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι υποχρεωτική για μεταβιβάσεις ακινήτων»

x
ΕΣΠΑ
Happy Girl

2 μήνες δωρεάν

Happy Girl

2 μήνες
δωρεάν

έκδοση κοινοχρήστων
έκδοση
κοινοχρήστων
διαχείριση πολυκατοικειών
διαχείριση
πολυκατοικειών

Η προσφορά ισχύει έως 30.04.2024