Νόμος 960/1979 (ΦΕΚ 194 Α’/25-08-1979)

Περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των κτιρίων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.

Προϋπόθεση για την οικοδομική άδεια αποτελεί η φροντίδα για το χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων.

x
ΕΣΠΑ