Νομοθετικό Διάταγμα 1003/1971 (ΦΕΚ 198 Α’/12-10-1971)

Με την κατάρτιση του Κανονισμού μπορούν να ρυθμίζονται ιδιαίτερα θέματα της πολυκατοικίας.

x
ΕΣΠΑ