Προεδρικό Διάταγμα της 27ης Ιουλίου 1999 (ΦΕΚ 580 Δ’/27-07-1999)

Ποιοι υποχρεούνται στην συντήρηση, επισκευή και ανακατασκευή των πεζοδρομίων. Ποιες είναι οι προδιαγραφές, ποια είναι η διαδικασία και πώς αναλογίζονται οι δαπάνες.

x
ΕΣΠΑ