Τι συμβαίνει με τα κενά διαμερίσματα; Χρεώνονται ή όχι;

Όταν ένα διαμέρισμα είναι κενό και δεν έχει συσταθεί Κανονισμός Διοίκησης της πολυκατοικίας, χρεώνεται σε ολόκληρο όλες τις κοινόχρηστες δαπάνες που του αναλογούν. Εφόσον υπάρχει Κανονισμός Διοίκησης της οικοδομής, ισχύουν τα όσα αναφέρει σχετικά με τα κενά διαμερίσματα.

Εάν δεν υπάρχει Κανονισμός στην οικοδομή, μπορεί το θέμα να τεθεί στη Γενική Συνέλευση των ιδιοκτητών και εκεί να παρθεί απόφαση για μερική χρέωση ή ακόμη και για απαλλαγή των κενών ή μη χρησιμοποιουμένων διαμερισμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση ισχύει ο ν. 3741/1929, ο οποίος δεν απαλλάσσει τα κενά από τη συμμετοχή τους στις κοινόχρηστες δαπάνες της οικοδομής.

Σε περίπτωση που υπάρχει κεντρική θέρμανση στην οικοδομή, τότε το κενό διαμέρισμα χρεώνεται μόνο με το 30% των δαπανών λειτουργίας της θέρμανσης αυτής. Χρεώνεται όμως σε ολόκληρο τις δαπάνες που γίνονται για την συντήρηση και την επισκευή του καυστήρα.

x
ΕΣΠΑ