ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΕΙΝ

ζούμε αρμονικά!

υπηρεσίες

ζούμε αρμονικά!

επικοινωνία

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΕΙΝ

φιλοσοφία

Polykatoikein
Το ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΕΙΝ έχει ως σκοπό την κάλυψη όλων των σύγχρονων αναγκών ως προς τη διαχείριση κτιρίων και πολυκατοικιών, με κύριο γνώμονα τη συμβολή στην ουσιαστική εύρυθμη λειτουργία τους, έτσι ώστε οι άνθρωποι να ζουν αρμονικά, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής τους.

ποιοι είμαστε

Ελένη Ιακωβίδου

Ελένη Ιακωβίδου

Εμπορική Διεύθυνση
Χριστίνα Ιακωβίδου

Χριστίνα Ιακωβίδου

Οικονομική Διεύθυνση
x
ΕΣΠΑ