όροι και προϋποθέσεις

Παρακαλώ διαβάστε προσεχτικά και ενημερωθείτε για τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της ιστοσελίδας https://polykatoikein.gr (εν συντομία αποκαλείται στο παρόν «ιστοσελίδα/ας» ) πριν από την χρήση και πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα. Η χρήση και πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα δηλώνει ότι αποδέχεστε πλήρως τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ( εν συντομία αποκαλείται στο παρόν « Παρόντες/ων Όροι/ους,/ων ») ενώ στην περίπτωση, που δεν συμφωνείτε και δεν τους αποδέχεστε , Μη Κάνετε Χρήση της ιστοσελίδας.

1.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η εταιρία με την επωνυμία Ελένη Ιακωβίδου & Σια Ο.Ε. – με τον διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΥκατοικείν», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου 14, ΤΚ 54625, ΑΦΜ: 998671340, ΔΟΥ: Α’ Θεσσαλονίκης και αριθμό ΓΕΜΗ 043533906000 που εκπροσωπείται νόμιμα, (εν συντομία αποκαλείται στο παρόν “Εταιρία”) είναι ιδιοκτήτρια και διαχειρίζεται την ιστοσελίδα https://polykatoikein.gr στην οποία απλά παρέχονται πληροφορίες στους επισκέπτες/χρήστες για την ίδια την Εταιρία, τα μέλη της διοίκησης και τους εργαζόμενους της Εταιρίας, τις δράσεις και τις υπηρεσίες της Εταιρίας, όπως αναλυτικά περιγράφονται σε αυτήν.

Η Εταιρία με τον δ.τ. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΕΙΝ προσφέρει τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου σύμφωνα με τους παρόντες Όρους τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και συναινεί στην εφαρμογή τους. 

2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέσω της ιστοσελίδας οι επισκέπτες αυτού μπορούν να: α. Ενημερώνονται για τις υπηρεσίες της Εταιρίας ενώ συμπληρώνοντας την φόρμα εγγραφής στο Newsletter μπορούν να παραμείνουν ενημερωμένοι για τα νέα της. β. Επικοινωνούν μαζί μας συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα για να θέτουν ερωτήματα σχετικά με τις υπηρεσίες μας. γ. Ενημερώνονται για την Εταιρία μας, τα άτομα που τη διοικούν και εργάζονται σε αυτή και τις υπηρεσίες μας. δ. Επικοινωνούν συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση για την παροχή των υπηρεσιών μας όπως αναλυτικά περιγράφονται στην ιστοσελίδα. ε. Ενημερώνονται για τα νέα μας, τις δράσεις μας και πληροφορίες σχετικές με την διαχείριση των πολυκατοικιών από το Blog.

3.ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ

Η χρήση της ιστοσελίδας είναι ελεύθερη από οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση και γίνεται αυστηρά με τους όρους και προϋποθέσεις που αναλύονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της ιστοσελίδας και στη Νομοθεσία όπως ισχύει.

4.ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

Η ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει links (“συνδέσμους”) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρία ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της ιστοσελίδας για το περιεχόμενό τους και τις πρακτικές προστασίας απορρήτου που εφαρμόζουν ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης που τους ακολουθεί.

Επίσης, η Εταιρία ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της ιστοσελίδας δεν δεσμεύεται για την ορθότητά τους ούτε κάνει οποιαδήποτε δέσμευση για την ποιότητα ή την εγκυρότητα αυτών, ούτε και είναι σύμφωνος ή αποδέχεται μέρος αυτών.

5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

Οι χρήστες/επισκέπτες έχετε την ευθύνη να συμμορφώνεστε με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και τη Νομοθεσία καθώς και να λαμβάνετε τα απαραίτητα μέτρα για να έχετε πρόσβαση την ιστοσελίδα τόσο οι ίδιοι ή τρίτοι που έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μέσω της σύνδεσής σας. Διαφορετικά η Εταιρία απαλλάσσεται από την ευθύνη και αξιώσεις από τυχόν ζημία του επισκέπτη/χρήστη. 

6.ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Όσα δεν επιτρέπονται ρητά από τους παρόντες Όρους, τότε απαγορεύονται αυστηρά κατά την πρόσβαση και η χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Αναλυτικότερα:

α. Στην ιστοσελίδα δεν παρέχονται οι υπηρεσίες μας όπως αναλυτικά περιγράφονται σε αυτήν, αλλά απλά ενημέρωση για τις υπηρεσίες της Εταιρίας. Αυτό σημαίνει ότι τόσο εμείς ή τυχόν συνεργάτες μας απαντούμε ηλεκτρονικά σε ερωτήματα ή αιτήματα των επισκεπτών /χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες μας τις οποίες παρέχουμε στη συνέχεια με κατ’ιδίαν επικοινωνία ή με προγραμματισμένο ραντεβού είτε δια ζώσης (στο χώρο του γραφείου μας στην έδρα Εταιρίας είτε στην πολυκατοικία είτε σε χώρο επιλογής σας) είτε διαδικτυακά μέσω skype, team viewer, viber κ.α. Οποιαδήποτε πληροφορία που δίνεται μέσω της ιστοσελίδας για την ακρίβεια της οποίας η Εταιρία δεν φέρουμε καμία ευθύνη, θα διαγράφεται αμέσως μετά την επικοινωνία μας για προγραμματισμό σχετικού ραντεβού. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και τυχόν άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα από την Εταιρία ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της ιστοσελίδας ή συνεργάτες της αποτελούν απλά ενημέρωση για το συγκεκριμένο ζήτημα σχετικά με διαχείριση πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων και άλλων συναφών με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας ζητημάτων και χρησιμοποιείται με ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.

β. Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας απαγορεύονται να δημοσιεύετε ή να μεταδώσετε οποιαδήποτε πληροφορία ανήθικη, παράνομη, ψευδή, παρενοχλητική, δυσφημιστική, παραπλανητική ή πορνογραφικό και παράνομο υλικό. Αν αντιληφθείτε να γίνεται παράνομη χρήση της ιστοσελίδας υποχρεούστε να ενημερώσετε την Εταιρία ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της ιστοσελίδας. Στις περιπτώσεις αυτές επιφυλάσσομαι στην διεκδίκηση αποζημίωση για τυχόν ζημίες που θα προκληθούν καθώς και την ποινική δίωξη κάθε υπευθύνου.

γ. Απαγορεύεται στον επισκέπτη/χρήστη να χρησιμοποιήσει αυτή την ιστοσελίδα με τρόπο που συγκρούεται με τους παρόντες Όρους ή με την ισχύουσα Νομοθεσία ή με τρόπο που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει ζημιά, διακοπή ή παρενόχληση της ιστοσελίδας. Στον επισκέπτη/χρήστη απαγορεύεται να αποκτήσει αυτόβουλη και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιαδήποτε τμήματα της ιστοσελίδας ή σε άλλα συστήματα ή δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι συνδεδεμένα με αυτή την ιστοσελίδα, είτε μέσω hacking είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Στον επισκέπτη/χρήστη απαγορεύεται να συγκεντρώσει ή να προσπαθήσει να συγκεντρώσει προσωπικά δεδομένα τρίτων μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρία ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια επιφυλάσσεται στην διεκδίκηση αποζημίωση για τυχόν ζημίες που θα προκληθούν καθώς και την ποινική δίωξη κάθε υπευθύνου. 

7.ΒΛΑΒΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται απέναντι στην Εταιρία- ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της ιστοσελίδας και τους συνεργάτες της, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την παράνομη ή επιβλαβή χρήση της, καθώς και από την χρήση εκ μέρους του της υπηρεσίας της ιστοσελίδας με αθέμιτο τρόπο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες Όρους.

8.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρία ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της ιστοσελίδας δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης της ιστοσελίδας κατά την χρήση της υπηρεσίας, στην χρήση των οποίων προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

Ειδικότερα η Εταιρία ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημίες, συμπεριλαμβανόμενων, ενδεικτικά, άμεσων η έμμεσων, ειδικών, τυχαίων η παρεπιμπτουσών ζημιών, θετικών η αποθετικών, εξόδων που προκύπτουν από την χρήση των υπηρεσιών του ή από αδυναμία χρήσης αυτών, από οποιοδήποτε πρόσωπο, ή αναφορικά με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση ή διακοπή λειτουργίας ή εκπομπής, αδυναμία ή βλάβη τεχνικών συστημάτων, αδυναμίες ή βλάβες του εξοπλισμού του χρήστη, αδυναμίες ή βλάβες τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ακόμη και αν οι εκπρόσωποι της υπηρεσίας, έχουν ενημερωθεί σχετικά με την πιθανότητα ανάλογων ζημιών, απωλειών η εξόδων.

 Επισημαίνεται ότι οι επισκέπτες/χρήστες επισκέπτονται τις σελίδες και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη.

9.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η Εταιρία ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της ιστοσελίδας δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Η Εταιρία έχει δικαίωμα να περιορίσει, να τροποποιήσει και να αποσύρει την λειτουργίας της ιστοσελίδας χωρίς καμία προειδοποίηση στις παρακάτω περιπτώσεις: α. Όταν έχει γίνει παραβίαση των παρόντων Όρων και της Νομοθεσίας από επισκέπτη /χρήστη ή όταν διαπιστώνεται ότι τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντά της Εταιρίας από τη χρήση της ιστοσελίδας από συγκεκριμένο επισκέπτη/χρήστη. β. Όταν γίνονται εργασίες βελτίωσης ανανέωσης της ιστοσελίδας ή βελτιώσεις της ασφάλειας της. Στη περίπτωση αυτή αναστέλλεται η χρήση της ιστοσελίδας έως την ολοκλήρωση των εργασιών. γ. Λόγω τεχνικών συνθηκών, τις οποίες δεν επηρεάζει η ιστοσελίδα μπορεί να παρουσιαστούν διακοπές, ειδικότερα σε περίπτωση μίας προσωρινής διακοπής των υπηρεσιών.

Ο επισκέπτης/χρήστης δηλώνει ότι είναι σύμφωνος με τέτοια μέτρα, τα οποία κατά το δυνατόν πραγματοποιούνται εκτός του συνήθους ωραρίου εργασίας και δηλώνονται έγκαιρα και με τις σχετικές αρνητικές επιδράσεις σε εύλογο βαθμό. Μία τέτοια προσωρινή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών δεν αποτελεί ελάττωμα. Η Εταιρία ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της ιστοσελίδας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρηστής εξαιτίας της χρήσης ή / και της μη διαθεσιμότητας της χρήσης των υπηρεσιών.

Επίσης η Εταιρία ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της ιστοσελίδας δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των επισκεπτών/ χρηστών δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. 

10.ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η Εταιρία ως διαχειρίστρια της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/αναθεωρεί/καταργεί ελεύθερα, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους σύμφωνα με τη Νομοθεσία. Η ισχύς των ως αλλαγών αυτών αρχίζει άμεσα από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα από όπου μπορείτε να ενημερώνεστε διαρκώς. Οι νέοι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης δεν αναιρούν τους παλιότερους Όρους εκτός αν τους καταργούν και έχουν την ίδια ισχύ με τους παρόντες.. Πριν από τη χρήση της ιστοσελίδας ενημερωθείτε για τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης όπως ισχύουν. Αν διαφωνείτε με τις αλλαγές μην κάνετε οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας. 

11.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας που ενδεικτικά περιλαμβάνει το κείμενο, το σχεδιασμό, τα λογότυπα, τα γραφικά, τα εικονίδια, τις εικόνες , βίντεο, και όλα τα υλικά της ιστοσελίδας (εν συντομία « το περιεχόμενο» ) με εξαίρεση τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία Εταιρίας, και προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών διατάξεων. Η χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας χωρίς τη γραπτή άδεια της Εταιρίας ως διαχειρίστριας της ιστοσελίδας απαγορεύεται αυστηρά όπου στην περίπτωση αυτή η διαχειρίστρια μπορεί να επιβάλει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Ειδικότερα, η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται ως εξής:

α. Αναγνωρίζεται ότι δικαιούχος του περιεχομένου της ιστοσελίδας είναι η Εταιρία η οποία είναι ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της ιστοσελίδας.

β. Επιτρέπεται χωρίς άδεια της Εταιρίας δικαιούχου του περιεχομένου καθώς και αμοιβή να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να λάβετε αποσπάσματα από το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μόνο για προσωπική σας χρήση. Δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση, η χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού.

γ. Οποιοδήποτε υλικό από το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αντιγράψατε με οποιοδήποτε τρόπο δεν επιτρέπεται να το τροποποιήσετε ώστε να το χρησιμοποιήσετε τροποποιημένο.
 
δ. Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων, σταματάει αμέσως η χρήση /επίσκεψη στην ιστοσελίδα και υποχρεούστε να καταστρέψετε ολοσχερώς τυχόν αντίγραφα ή εκτυπώσεις που έχετε από το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και η Εταιρία ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια επιφυλάσσεται στην διεκδίκηση αποζημίωση για τυχόν ζημίες που θα προκληθούν καθώς και την ποινική δίωξη κάθε υπευθύνου.

12.DOMAIN NAME

Το όνομα της ιστοσελίδας (domain name) https://polykatoikein.gr έχει εκχωρηθεί νόμιμα από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στην Εταιρία ως διαχειρίστρια της ιστοσελίδας η οποία έχει μεταξύ άλλων το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του και την εξουσία να αποκλείει τρίτους από την καταχώριση ταυτόσημου ονόματος χώρου. Επιπλέον το σήμα της Εταιρίας έχει κατοχυρωθεί από τον ΟΒΙ και προστατεύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Σημάτων. 

13.ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Λαμβάνονται τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα όπως η χρήση προγραμμάτων κατά κακόβουλου λογισμικού, συμμορφούμενη στη νομοθεσία και σεβόμενη την προστασία της ιδιωτικότητάς σας ώστε η πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα να είναι ασφαλής κάτι που συνίσταται να κάνετε και εσείς οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας κατά την πλοήγησή σας σε αυτήν.  Η Εταιρία ως διαχειρίστρια της ιστοσελίδας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες σε συσκευές σκληρού δίσκου και στα προγράμματα και δεδομένα του χρήστη/επισκέπτη καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ζημία του χρήστη/επισκέπτη εφόσον λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων παραβίασης της ασφάλειας και αποτροπής τυχόν βλάβης.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες τρίτων όπου οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για τις πληροφορίες σας. Δεν έχουμε κανένα έλεγχο επί του περιεχομένου των ιστοσελίδων τρίτων και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτές ή για τυχόν απώλειες ή ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους από εσάς.

14.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι χρήσης του δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, που έχει υπογράψει η χώρα.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του δικτυακού τόπου και του χρήστη των υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

15.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει κατά τη χρήση/πλοήγηση στην ιστοσελίδα αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια και κατά τόπο αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης όπου εφαρμόζεται το εθνικό δίκαιο

16.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα με απόλυτο σεβασμό στην ιδιωτικότητά σας και πλήρως συμμορφωμένη στη νομοθεσία και αρχές περί προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου Ιστοσελίδας, Πολιτική Απορρήτου Εταιρίας και Πολιτική Cookies που είναι αναρτημένες στη ιστοσελίδα ώστε να ενημερώνεστε σχετικά.

x
ΕΣΠΑ