ΦΕΚ 874Β 11-04-2013 (ΑΔ Α4-333)

Όπως ίσως θα γνωρίζετε ήδη, από το 2014 και δυνάμει της απόφασης του υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας υπ’ αριθ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ Β’ 2090/31.07.2014)  

x
ΕΣΠΑ