Η κ.Ελένη Ιακωβίδου του ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΕΙΝ, στην TV100

Η κ.Ελένη Ιακωβίδου του ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΕΙΝ, στην TV100, στην εκπομπή του κ.Παναγιώτη Κρινή Δημότης on-line, ενημερώνει για τον τρόπο αποκοπής διαμερίσματος από την κεντρική θέρμανση.

x
ΕΣΠΑ