Blog

Γνώσεις για την ζωή στην πολυκατοικία

Επωφεληθείτε από την μοναδική προσφορά του ΠΟΛΥκατοικείν.

Συνδυάστε τις παρακάτω υπηρεσίες και εξοικονομήστε χρήματα από τα κοινόχρηστα της οικοδομής σας

 • Διαχείριση Πολυκατοικίας
 • Καθαρισμός Πολυκατοικίας
 • Νομική Κάλυψη Πολυκατοικίας

Thumbnail Combo Offer Rmk 1 Square

To ΠΟΛΥκατοικείν γνωρίζοντας τα σύγχρονα προβλήματα της διαχείρισης μιας πολυκατοικίας προσφέρει ένα προνομιακό πακέτο παροχών που συνδυάζει τρεις απαραίτητες υπηρεσίες που λύνουν τα χέρια του διαχειριστή.

Διαχείριση πολυκατοικίας

Συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία κάθε οικοδομής, το ΠΟΛΥκατοικείν αποτελεί την ιδανική λύση για τη διαχείριση κάθε πολυκατοικίας, εμπορικού κέντρου ή εξοχικής κατοικίας:

 • Εύκολη Είσπραξη των κοινοχρήστων με τον τρόπο που προτιμάτε, στην πόρτα σας ακόμα και με πιστωτική κάρτα, μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με μετρητά στα γραφεία μας
 • On-line ενημέρωση όλων των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-polykatoikein

 

Καθαρισμός πολυκατοικίας

Η επιτυχημένη πορεία του ΠΟΛΥκατοικείν στη διαχείριση της πολυκατοικίας το οδήγησε στη δημιουργία της υπηρεσίας καθαρισμού, μέσω συνεργασίας εξωτερικών στρατηγικών συνεργατών, μετά από πολλά αιτήματα πολυκατοικιών, παρέχοντας σχολαστική καθαριότητα και στους πιο απαιτητικούς οικιακούς ή επαγγελματικούς χώρους

 • άρτια εκπαιδευμένο, μόνιμο προσωπικό
 • σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός
 • απολύμανση σε σημεία που αγγίζουν τα χέρια όπως πόμολα, θαλάμους ασανσέρ, μπουτόν, χειρολαβές κλπ

Νομική Κάλυψη Πολυκατοικίας

Η νέα υπηρεσία της Νομικής Κάλυψης είναι πλέον το must που δεν πρέπει να λείπει από καμία πολυκατοικία που επιθυμεί την αποτελεσματική επίλυση των διαφωνιών μεταξύ των ενοίκων και ιδιοκτητών μιας πολυκατοικίας:

 • έμπειρος νομικός με εξειδίκευση στον τομέα των κοινοχρήστων
 • είσπραξη καθυστερούμενων οφειλών
 • αποφυγή πολυδάπανων ένδικων μέσων
 • αρμονική συμβίωση

 

Απαγορεύεται να κλειδώνονται όλες οι παραπάνω κοινόχρηστες πόρτες. Πρέπει οποτεδήποτε απαιτηθεί, να μπορεί οποιοσδήποτε να έχει άμεσα πρόσβαση στους χώρους του μηχανοστασίου και του λεβητοστασίου. Επίσης οποιοσδήποτε πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εξέλθει άμεσα από την οικοδομή από την κεντρική εξώπορτα αυτής ή από την πόρτα της ταράτσας.

 

Polykatikia Klidoma Taratsas

Η Πυροσβεστική θα πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση σε όλους τους χώρους της οικοδομής αλλά και ειδικά σε αυτόν του λεβητοστασίου και του μηχανοστασίου προκειμένου να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη βλάβη, πυρκαγιά κλ.

Η πόρτα της ταράτσας, όπως και η κεντρική είσοδος της οικοδομής αποτελούν έξοδο διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισμού κλ., συνεπώς πρέπει πάντοτε να είναι ξεκλείδωτες ή να έχουν πάνω στην κλειδαριά τους κλειδί, ή να υπάρχει κλειδί σε προστατευμένο κουτί πλησίον της πόρτας ή ηλεκτρικό κουμπί (bouton) για να μπορεί οποιοσδήποτε να την ανοίξει από μέσα.

Υπάρχει και η λύση να έχουν όλοι οι ένοικοι κλειδί, αλλά αυτό δεν προστατεύει τους φιλοξενούμενους ή τους τρίτους, οπότε μάλλον κι αυτή η περίπτωση είναι απαγορευτική


Όταν ένα διαμέρισμα είναι κενό και δεν έχει συσταθεί Κανονισμός Διοίκησης της πολυκατοικίας, χρεώνεται σε ολόκληρο όλες τις κοινόχρηστες δαπάνες που του αναλογούν. Εφόσον υπάρχει Κανονισμός Διοίκησης της οικοδομής, ισχύουν τα όσα αναφέρει σχετικά με τα κενά διαμερίσματα.

 

Polykatikia Kena Diamerismata

Εάν δεν υπάρχει Κανονισμός στην οικοδομή, μπορεί το θέμα να τεθεί στη Γενική Συνέλευση των ιδιοκτητών και εκεί να παρθεί απόφαση για μερική χρέωση ή ακόμη και για απαλλαγή των κενών ή μη χρησιμοποιουμένων διαμερισμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση ισχύει ο ν. 3741/1929, ο οποίος δεν απαλλάσσει τα κενά από τη συμμετοχή τους στις κοινόχρηστες δαπάνες της οικοδομής.

Σε περίπτωση που υπάρχει κεντρική θέρμανση στην οικοδομή, τότε το κενό διαμέρισμα χρεώνεται μόνο με το 30% των δαπανών λειτουργίας της θέρμανσης αυτής. Χρεώνεται όμως σε ολόκληρο τις δαπάνες που γίνονται για την συντήρηση και την επισκευή του καυστήρα.


Ο διαχειριστής και ο ιδιοκτήτης πρέπει να διασφαλίζουν την καλή και ασφαλή λειτουργία του συστήματος θέρμανσης με τη συντήρηση-ρύθμισή του τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο από ειδικά αδειοδοτημένο προς τούτο τεχνικό.

 

Polykatoikia Syntirisi Kentrikis Thermansis

Σύμφωνα με την ΥΑ με αρ. 189533/2011 (ΦΕΚ Β΄2654/2011) και τον νόμο 4014/2011. Υπεύθυνοι για τη φροντίδα, συντήρηση, ορθή και ασφαλή λειτουργία του συστήματος θέρμανσης είναι:

1) Οι ιδιοκτήτες ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους ή αυτοί που έχουν τη χρήση της ιδιοκτησίας.

2) Για την οικοδομή ο διαχειριστής. Εφόσον δεν υπάρχει διαχειριστής, υπεύθυνοι είναι όλοι οι χρήστες.

Οι άνω υπεύθυνοι οφείλουν:

Α) Να φροντίζουν για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την έγκαιρη εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών (και της τακτικής συντήρησης) ώστε να διασφαλίζεται η καλή και ασφαλή λειτουργία του συστήματος και να μην προκαλεί ρύπους στο περιβάλλον και όχληση στους περιοίκους.

Β) Να αναθέτουν την εργασία σε αδειούχο προς τούτο τεχνικό.

Γ) Να διατηρούν επί πενταετία τα φύλλα συντήρησης-ρύθμισης της εγκατάστασης και των εκθέσεων ελέγχου των αρμοδίων υπηρεσιών.

Δ) Να διατηρούν τον χώρο του λεβητοστασίου καθαρό και να μην αποθηκεύουν σε αυτόν ξένα πράγματα.

Ε) Στις περιπτώσεις τοποθέτησης νέων συστημάτων, να ελέγχουν ώστε αυτά να διαθέτουν πιστοποίηση CE.

ΣΤ) Να προμηθεύονται το ενδεδειγμένο καύσιμο και να διατηρούν τα τιμολόγια προμήθειάς του για τουλάχιστον μία πενταετία.

Ζ) Να επιτρέπουν και να διευκολύνουν την είσοδο στις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου.

Η συντήρηση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης πρέπει να επαναλαμβάνεται μία φορά κατ’ έτος τουλάχιστον. Μετά από κάθε συντήρηση επισκευή ή ρύθμιση ο συντηρητής υποχρεούται να συμπληρώνει με επιμέλεια, ακρίβεια κι πληρότητα και να υπογράφει το Φύλλο Συντήρησης και να παραδίδει το πρωτότυπο στον υπεύθυνο της εγκατάστασης. Ο συντηρητής υποχρεούται να αναφέρει προβλήματα δυσλειτουργίας ή ελλείψεις που επηρεάζουν την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του συστήματος θέρμανσης. Μπορεί να συμπεριλάβει και προβλήματα ή ελλείψεις που υπάρχουν στο χώρο του λεβητοστασίου. Προτείνει τις ενδεδειγμένες λύσεις κατά την άποψή του.

Σε περίπτωση παράβασης παρέχεται αρχικά, ανάλογα με την περίπτωση, εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών και στη συνέχεια επιβάλλονται πρόστιμα που ξεκινούν από 500 ευρώ.


Ο διαχειριστής πρέπει να αναρτά την κατάσταση των κοινοχρήστων δαπανών συνοδευόμενη από απλές φωτοτυπίες των παραστατικών των κοινοχρήστων δαπανών σε σημείο της οικοδομής, στο οποίο δεν θα έχουν εύκολη πρόσβαση οι τρίτοι-επισκέπτες της οικοδομής.

 

Polykatoikia Anartisi Koinohriston Dapanon

Α) Σύμφωνα με την Αγορανομική Διάταξη 02/8.4.2013 (ΦΕΚ Β' 874/11.4.2013) τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες έκδοσης κοινοχρήστων, οφείλουν να αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων της πολυκατοικίας, μαζί με τον μηνιαίο κατάλογο κοινοχρήστων, και αντίγραφα των νόμιμων παραστατικών εγγράφων, από τα οποία αποδεικνύονται οι δαπάνες που αναφέρονται σε αυτά. Στην περίπτωση έλλειψης πίνακα ανακοινώσεων, οφείλουν, μαζί με το ειδοποιητήριο πληρωμής των κοινοχρήστων να επισυνάπτουν σε αυτό και απλές φωτοτυπίες των παραστατικών των ανωτέρω δαπανών. Για τους παραβάτες των διατάξεων της Διάταξης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

Β) Σύμφωνα με το άρθρο 68 της Υπουργική Απόφαση 91354/24.8.2017 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.): Οι Επιχειρήσεις κάθε μορφής που τους έχει ανατεθεί η διαχείριση των κοινοχρήστων δαπανών πολυκατοικιών, υποχρεούνται: 1. Να διατηρούν για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια τα πρωτότυπα των παραστατικών των δαπανών. Οι ένοικοι δικαιούνται με δαπάνες τους να ζητούν από τους υπόχρεους απλά φωτοαντίγραφα των εν λόγω παραστατικών. 2. Η δημιουργία κάλυψη και αύξηση του αποθεματικού της πολυκατοικίας δεν συνιστά δαπάνη. 3. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€).

Συνεπώς οι υποχρεώσεις που προκύπτουν για εσάς είναι οι εξής:

1) Στην περίπτωση που επιλεγεί η ανάρτηση ονομάτων σε πίνακα ανακοινώσεων, τότε η ανάρτηση πρέπει να γίνει σε χώρο της πολυκατοικίας που δεν είναι εύκολα προσβάσιμος σε τρίτους-επισκέπτες, προκειμένου να αποφευχθεί η μετάδοση σε τρίτους προσωπικών δεδομένων των ενοίκων. Ενδεικτικά αναφέρονται χώροι όπως ο τοίχος της σκάλας του πρώτου προς τον δεύτερο όροφο ή ο τοίχος της σκάλας μεταξύ ισογείου και υπογείου, και πάντως όχι στην είσοδο της πολυκατοικίας.

2) Η ανάρτηση της κατάστασης πρέπει να συνοδεύεται και από απλές φωτοτυπίες των παραστατικών των κοινοχρήστων δαπανών που αναφέρονται σε αυτήν.

3) Η διατήρηση των πρωτότυπων παραστατικών των δαπανών για τουλάχιστον μία διετία.΄


Σελίδα 1 από 3

ΠΟΛΥκατοικείν - Social Media

H κ.Χριστίνα Ιακωβίδου του «ΠΟΛΥκατοικείν» προλογίζει την εκδήλωση «ΑΓΑΠΗ ΕΙΝ’ Η ΖΩΗ ΚΙ ΑΓΑΠΗ ΜΟΝΟ»H κ.Ελένη Ιακωβίδου του «ΠΟΛΥκατοικείν» στην εκπομπή της TV100 Dimotis online, ενημερώνει για τη Διαμεσολάβηση

Επικοινωνήστε μαζί μας

polykatoikeinΗ εταιρεία κοινοχρήστων ΠΟΛΥκατοικείν, με έδρα την Θεσσαλονίκη, δημιουργήθηκε από ικανά και καταξιωμένα στελέχη στο χώρο της εξυπηρέτησης πολυκατοικιών. Γνωρίζοντας από κοντά τις ανάγκες και τα προβλήματα της διαχείρισης μιας πολυκατοικίας, θέσαμε σαν στόχο να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία της.

ΠΟΛΥκατοικείν
ΕΛΕΝΗ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ
& ΣΙΑ Ο.Ε.
Βασ. Ηρακλείου 14
3ος όροφος
Τ.Κ. 546 25
Θεσσαλονίκη

2310 555-333 (6 γραμμές)

2310 552-551

info @ polykatoikein.gr

Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 π.μ. - 5:00 μ.μ.
Σάββατο: Κλειστά
Κυριακή: Κλειστά

Ιδρυτικό μέλος

Ιδρυτικό μέλος

"Γιατί η ομαλή συμβίωση είναι τρόπος ζωής."

Πνευματικά δικαιώματα: Όλο το υλικό του ιστότοπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ΠΟΛΥκατοικείν και προστατεύεται από το ελληνικό και διεθνές δίκαιο. Το υλικό του ιστότοπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή η επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη. Κανένα στοιχείο του ιστότοπου δεν μπορεί να αντιγραφεί, τροποποιηθεί, δημοσιευθεί, διανεμηθεί χωρίς την έγγραφη άδεια του ΠΟΛΥκατοικείν.
{COOKIEBOT DECLARATION}

© 2016 polykatoikein. All Rights Reserved. Powered by inkman.gr

Χρησιμοποιείστε τη παρακάτω φόρμα για να ζητήσετε μία προσφορά για την εξυπηρέτηση της πολυκατοικίας σας από το ΠΟΛΥκατοικείν.

Συμπληρώστε προσεκτικά τα πεδία της φόρμας, πατήστε Αποστολή και θα σας στείλουμε ηλεκτρονικά την προσφορά μας εντός 48 ωρών.

Έναρξη
1
Close chat
Γεια σας! Ευχαριστούμε που μας επισκεφτήκατε. Τι θα θέλατε παρακαλώ;

Start