Δώμα

Το δώμα μπορεί να είναι είτε κοινόχρηστο είτε να αποτελεί ξεχωριστή οριζόντια ιδιοκτησία. Στον δωματόροφο υπάρχει συνήθως η απόληξη του κοινόχρηστου κλιμακοστασίου, του ανελκυστήρα κλπ.

ΔΩΜΑΤΟΤΑΡΑΤΣΑ είναι η ταράτσα που βρίσκεται στο δώμα και καταλαμβάνει όλο το δώμα ή μέρος αυτού. Αποτελεί κοινόχρηστο χώρο της οικοδομής.

Το ηλιακό δώμα ή ταράτσα είναι πάντα κοινόχρηστο και μπορεί ο κάθε συνιδιοκτήτης της οικοδομής να το χρησιμοποιεί , εκτός ένα έχει παραχωρηθεί σε κάποιον ή κάποιους από τους συνιδιοκτήτες το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του, με συμβολαιογραφική πράξη, δεσμεύουσα όλους τους συνιδιοκτήτες.

Διαφέρει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του δώματος από το δικαίωμα της καθ’ ύψος επέκτασης της οικοδομής.

x
ΕΣΠΑ