ΦΕΚ 241Α/23-12-2016(Ν 4447) ΑΡΘΡΟ 39

Αναφέρεται στην τοποθέτηση μετρητικών ή ρυθμιστικών διατάξεων ενέργειας ή ανεξάρτητων μονάδων θέρμανσης σε μεμονωμένες ιδιοκτησίες καταναλωτών.

x
ΕΣΠΑ