ΦΕΚ A166/3.11.2017 Νόμος 4495/2017 Άρθρο 127

Διαμορφώνει το πλαίσιο αρχών και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την αυτόνομη θέρμανση.

x
ΕΣΠΑ