Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

Επιτρέπεται η τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων στην κοινόχρηστη ταράτσα της οικοδομής, εφόσον συμφωνούν όλοι οι συνιδιοκτήτες της οικοδομής. Η τοποθέτησή τους πρέπει να γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται η ασφάλεια της οικοδομής αλλά και η μόνωση της ταράτσας της οικοδομής.

Σύμφωνα με την με αριθμό 974/2010 απόφαση του Άρειου Πάγου (δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ) ΔΕΝ συνιστά κατάχρηση δικαιώματος όταν κάποιος από τους συνιδιοκτήτης τοποθετήσει ηλιακό θερμοσίφωνα χωρίς την σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών, εφόσον από την ενέργεια αυτή δεν παρακωλύεται η χρήση της ταράτσας από τους άλλους συνιδιοκτήτες, καθώς είναι επωφελής για τον ιδιοκτήτη του αλλά και για το κοινωνικό σύνολο λόγω της εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Αντίθετα δεν συνιστά απαραίτητα κατάχρηση δικαιώματος η άσκηση της ένδικης αξίωσης για την απομάκρυνση των ηλιακών θερμοσιφώνων που είναι τοποθετημένοι σε χώρο αποκλειστικής χρήσης άλλου συνιδιοκτήτη.

x
ΕΣΠΑ