Καθαρισμός πεζοδρομίων

Ποιος πρέπει να καθαρίσει το πεζοδρόμιο από το χιόνι; Εμείς οι πολίτες, ή ο Δήμος; Ο κάθε ιδιοκτήτης πρέπει να καθαρίζει το πεζοδρόμιο που βρίσκεται μπροστά από ολόκληρη την πρόσοψη της ιδιοκτησίας του (οικοδομής, καταστήματος κλπ).

Σύμφωνα με τον Κτηριοδομικό Κανονισμό (άρθρο 24 ΥΑ 3046/1989) και τον Κώδικα βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΠΔ 14/1999) για τη συντήρηση, επισκευή και ανακατασκευή των πεζοδρομίων ευθύνονται οι ιδιοκτήτες της ιδιοκτησίας, μπροστά από την οποία βρίσκεται το πεζοδρόμιο.

Συνεπώς, ο καθαρισμός του πεζοδρομίου από το χιόνι ή τα φύλλα περιέχεται μέσα στα πλαίσια της συντήρησης των πεζοδρομίων και της υποχρέωσης των παρόδιων ιδιοκτητών για τη συνεχή, ελεύθερη (ανεμπόδιστη) και ασφαλή κυκλοφορία των πεζών σε αυτά. Πρόσθετα, σε περίπτωση που οι παρόδιοι ιδιοκτήτες δεν συντηρούν τα πεζοδρόμια, τη συντήρησή τους αναλαμβάνει ο Δήμος, και βεβαιώνει τις δαπάνες σε βάρος τους.

x
ΕΣΠΑ