Κοινή Υπουργική Απόφαση της 22ης Δεκ 2008 (ΦΕΚ 2604 Β’/22-12-2008)

Συμπληρώνει την ΚΥΑ της 20ης Αυγ 1997 (ΦΕΚ 815 Β’/11-09-1997).

x
ΕΣΠΑ
Happy Girl

2 μήνες δωρεάν

Happy Girl

2 μήνες
δωρεάν

έκδοση κοινοχρήστων
έκδοση
κοινοχρήστων
διαχείριση πολυκατοικειών
διαχείριση
πολυκατοικειών

Η προσφορά ισχύει έως 30.04.2024