ΚΟΙΝΟχρηστικά θέματα στο 50+

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής στις πολυκατοικίες συχνά δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ των συγκατοίκων. Η οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων, όξυνε ακόμη περισσότερο τις προστριβές και τις διενέξεις ανάμεσα στους συνιδιοκτήτες, οδηγώντας πολλές φορές σε απόλυτο αδιέξοδο τη λειτουργία της πολυκατοικίας.

Παρόλα αυτά, πολλές διαφωνίες και συγκρούσεις δημιουργούνται εξαιτίας της ελλιπούς ενημέρωσης σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του κάθε ενοίκου. Παραθέτουμε παρακάτω μερικές χρήσιμες πληροφορίες που πιστεύουμε ότι θα λύσουν αρκετές συχνές απορίες.

Κοινόχρηστες δαπάνες είναι αυτές που αφορούν στη λειτουργία, συντήρηση και επισκευή των κοινοχρήστων χώρων, μερών, έργων και εγκαταστάσεων της πολυκατοικίας. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει, αποτελεί την «Βίβλο» της πολυκατοικίας, υπερισχύει του Νόμου και καθορίζει τα πάντα για τη λειτουργία της, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου κατανομής των κοινοχρήστων δαπανών στους συνιδιοκτήτες, τη συμμετοχή των κενών διαμερισμάτων, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και εν γένει ό,τι αφορά στις σχέσεις ανάμεσα στους συγκατοίκους.

Στις πολυκατοικίες που δεν διαθέτουν Κανονισμό, η κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών γίνεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα των διαμερισμάτων (Νόμος 3741/1929, ΦΕΚ 4 Α’/09-01-1929), τα κενά διαμερίσματα συμμετέχουν με ποσοστό 100% σε όλες τις κοινόχρηστες δαπάνες πλην της κεντρικής θέρμανσης, στην οποία συμμετέχουν με ποσοστό 30%.

Στις πολυκατοικίες με αυτονομία θέρμανσης (ωρομετρητές, ογκομετρητές, θερμιδομετρητές) τα κενά διαμερίσματα συμμετέχουν στις δαπάνες θέρμανσης με ποσοστό που καθορίζεται από τη μελέτη θέρμανσης (Π.Δ. 1985, ΦΕΚ 631 Δ’/7-11-85).

Η εγκατάσταση ατομικού λέβητα φυσικού αερίου σε κάποιο διαμέρισμα προϋποθέτει τη συναίνεση (50% + 1 των ψήφων) των συνιδιοκτητών. Στην περίπτωση αυτή το διαμέρισμα απαλλάσσεται πλήρως από τις κοινόχρηστες λειτουργικές δαπάνες της κεντρικής θέρμανσης (Νόμος 4001/2011, ΦΕΚ 179 Α’/22-8-2011).

Οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν διαχείριση πολυκατοικιών, υποχρεούνται να αναρτούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της πολυκατοικίας αντίγραφα των παραστατικών των δαπανών (ΦΕΚ 2090 Β’/31-7-2014). Εταιρείες οικονομικής διαχείρισης πολυκατοικιών στην πόλη μας εφαρμόζουν την «Ηλεκτρονική ανάρτηση» των παραπάνω παραστατικών με δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά από υπολογιστή, ταμπλέτα ή κινητό.

Συνιδιοκτήτης που δεν πληρώνει την αναλογία του στις κοινόχρηστες δαπάνες, κινδυνεύει με κατάσχεση της ιδιοκτησίας του. Ο διαχειριστής μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας, μπορεί να προχωρήσει άμεσα σε αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής (όταν η πολυκατοικία διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας) ή σε κατάθεση αγωγής εις βάρος του. Εναλλακτικά, ο θεσμός της «Διαμεσολάβησης» προσφέρει ένα νέο τρόπο εξωδικαστικής επίλυσης που μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμος σε περιπτώσεις αντιδικιών μεταξύ των συνιδιοκτητών.

Εταιρείες κοινοχρήστων αναλαμβάνουν την κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών, την έκδοση και τη διανομή των μηχανογραφημένων εντύπων, ακόμη και την πλήρη οικονομική διαχείριση μιας πολυκατοικίας, σε περίπτωση που οι συνιδιοκτήτες είναι απρόθυμοι να το κάνουν. Οι εταιρείες αυτές διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό και μπορούν επιπλέον να παρέχουν Τεχνική Υποστήριξη, Νομική Κάλυψη, Ασφάλεια αστικής ευθύνης διαχειριστή, πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία είσπραξης με χρήση φορητών υπολογιστών, ειδικό λογισμικό καταγραφής των κλήσεων προς τους οφειλέτες και γενικότερα ένα ολοκληρωμένο δίκτυο συνεργατών ικανό να καλύψει κάθε τρέχουσα ή έκτακτη ανάγκη στην πολυκατοικία.

Γιατί η ομαλή συμβίωση μπορεί να γίνει «Τρόπος Ζωής»…

x
ΕΣΠΑ