Μπορώ να κλειδώνω την πόρτα της ταράτσας, της κεντρικής εισόδου της οικοδομής, του μηχανοστασίου, του λεβητοστασίου;

Απαγορεύεται να κλειδώνονται όλες οι παραπάνω κοινόχρηστες πόρτες. Πρέπει οποτεδήποτε απαιτηθεί, να μπορεί οποιοσδήποτε να έχει άμεσα πρόσβαση στους χώρους του μηχανοστασίου και του λεβητοστασίου. Επίσης οποιοσδήποτε πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εξέλθει άμεσα από την οικοδομή από την κεντρική εξώπορτα αυτής ή από την πόρτα της ταράτσας.

Η Πυροσβεστική θα πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση σε όλους τους χώρους της οικοδομής αλλά και ειδικά σε αυτόν του λεβητοστασίου και του μηχανοστασίου προκειμένου να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη βλάβη, πυρκαγιά κλπ.

Η πόρτα της ταράτσας, όπως και η κεντρική είσοδος της οικοδομής αποτελούν έξοδο διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισμού κλ., συνεπώς πρέπει πάντοτε να είναι ξεκλείδωτες ή να έχουν πάνω στην κλειδαριά τους κλειδί, ή να υπάρχει κλειδί σε προστατευμένο κουτί πλησίον της πόρτας ή ηλεκτρικό κουμπί (bouton) για να μπορεί οποιοσδήποτε να την ανοίξει από μέσα.

Υπάρχει και η λύση να έχουν όλοι οι ένοικοι κλειδί, αλλά αυτό δεν προστατεύει τους φιλοξενούμενους ή τους τρίτους, οπότε μάλλον κι αυτή η περίπτωση είναι απαγορευτική.

x
ΕΣΠΑ