Νόμος 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α’ 17-01-2018)

Ορίζει από 17-10-2018, ως υποχρεωτικό στάδιο προσφυγής στη Δικαιοσύνη, την απόπειρα διαμεσολάβησης για τις διαφορές ανάμεσα στους ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων, ή ανάμεσα στους διαχειριστές και στους ιδιοκτήτες, ακόμη και για καθυστέρηση κοινοχρήστων.

x
ΕΣΠΑ