Νέος νόμος που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για αυτονόμηση από την κεντρική θέρμανση στις πολυκατοικίες

Συνοπτικά προβλέπει ότι:

μεμονωμένες ιδιοκτησίες θα μπορούν να αποκόπτονται από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης και θα απαλλάσσονται πλήρως από τις λειτουργικές δαπάνες θέρμανσης, εφόσον δηλώσουν ότι εγκατέστησαν στην ιδιοκτησία τους «ενεργειακά αποδοτικότερο» σύστημα θέρμανσης με μοναδική «υποχρέωση» να συμμετέχουν στις δαπάνες συντήρησης και στις έκτακτες δαπάνες της κεντρικής θέρμανσης.

Μάθε περισσότερα: ΦΕΚ A166/3.11.2017 Νόμος 4495/2017 Άρθρο 127

x
ΕΣΠΑ