Νόμος 1512/1985 (ΦΕΚ 4 Α’/11-01-1985)

Θέτει το πλαίσιο για τη ρύθμιση της κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης κτιρίων.

x
ΕΣΠΑ