Νόμος 1512/1985 (ΦΕΚ 4 Α’/11-01-1985)

Θέτει το πλαίσιο για τη ρύθμιση της κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης κτιρίων.

x
ΕΣΠΑ
Happy Girl

2 μήνες δωρεάν

Happy Girl

2 μήνες
δωρεάν

έκδοση κοινοχρήστων
έκδοση
κοινοχρήστων
διαχείριση πολυκατοικειών
διαχείριση
πολυκατοικειών

Η προσφορά ισχύει έως 30.04.2024