Νόμος 1562/1985 (ΦΕΚ 150 Α’/16-09-1985)

Αυτός ο Νόμος αναφέρει και τις προϋποθέσεις που μπορεί να συνταχθεί Κανονισμός διοικήσεως πολυκατοικίας ή τροποποίηση υπάρχοντος Κανονισμού με το 65% της συνιδιοκτησίας, αντί της παμψηφίας.

x
ΕΣΠΑ