Νόμος 3741/1929 (ΦΕΚ 4 Α’/09-01-1929)

Θεσμοθετεί τη διαίρεση ενός κτιρίου σε οριζόντιες ιδιοκτησίες (διαμερίσματα) και θέτει το γενικό πλαίσιο για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συνιδιοκτητών των διαμερισμάτων πολυκατοικιών.

x
ΕΣΠΑ
Happy Girl

2 μήνες δωρεάν

Happy Girl

2 μήνες
δωρεάν

έκδοση κοινοχρήστων
έκδοση
κοινοχρήστων
διαχείριση πολυκατοικειών
διαχείριση
πολυκατοικειών

Η προσφορά ισχύει έως 30.04.2024