Νόμος 4122/2013 – ΦΕΚ 42/Α/19-2-2013

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

«Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης βεβαιώνει την ενεργειακή κατηγορία στην οποία εντάσσεται κάθε κτίριο»

x
ΕΣΠΑ