Νομοθετικό Διάταγμα 1024/1971 (ΦΕΚ 232 Α’/15-11-1971)

Θεσμοθετεί τη σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών.

x
ΕΣΠΑ
Happy Girl

2 μήνες δωρεάν

Happy Girl

2 μήνες
δωρεάν

έκδοση κοινοχρήστων
έκδοση
κοινοχρήστων
διαχείριση πολυκατοικειών
διαχείριση
πολυκατοικειών

Η προσφορά ισχύει έως 30.04.2024