Νομοθετικό Διάταγμα 1024/1971 (ΦΕΚ 232 Α’/15-11-1971)

Θεσμοθετεί τη σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών.

x
ΕΣΠΑ