Πιλοτή της οικοδομής

Η πιλοτή της οικοδομής αποτελεί κοινόχρηστο χώρο αυτής. Αποκλείεται η σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών στην πιλοτή, υπάρχει όμως η δυνατότητα να παραχωρηθεί αποκλειστική χρήση σε όλη ή τμήμα αυτής.

Η συμφωνία για την παραχώρηση μπορεί να γίνει είτε με τον Κανονισμό Διοίκησης της οικοδομής ή την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας που υπόκειται σε μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο ή σε καταχώριση στο Κτηματολογικό Γραφείο και δεσμεύει όλους αυτούς που συμβλήθηκαν σε αυτήν την πράξη αλλά και όλους αυτούς που προσχώρησαν μεταγενέστερα σε αυτήν.

Μπορεί να παραχωρηθεί μόνο σε ορισμένους από τους συνιδιοκτήτες, αποκλείοντας τους υπόλοιπους, αρκεί να ακολουθηθεί η ως άνω νόμιμη διαδικασία.

Απαγορεύεται ο συνιδιοκτήτης που του έχει παραχωρηθεί δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης σε πιλοτή να την παραχωρήσει σε τρίτο πρόσωπο ξένο προς την οικοδομή.

x
ΕΣΠΑ