Προεδρικό Διάταγμα της 27ης Σεπ 1985 (ΦΕΚ 631 Δ’/07-11-1985)

Ορίζεται ότι η κατανομή των δαπανών θέρμανσης για τα κτίρια θα γίνεται με βάση μελέτη θέρμανσης που συντάσσεται από μηχανικό, στην οποία υπολογίζονται οι απώλειες θερμότητας κάθε ιδιοκτησίας, και προσδιορίζονται οι συντελεστές εi (συντελεστής επιβαρύνσεων) και fi (συντελεστής παραμένουσας επιβάρυνσης).

x
ΕΣΠΑ