Μπορώ να κλειδώνω την πόρτα της ταράτσας, της κεντρικής εισόδου της οικοδομής, του μηχανοστασίου, του λεβητοστασίου;

Η Πυροσβεστική θα πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση σε όλους τους χώρους της οικοδομής αλλά και ειδικά σε αυτόν του λεβητοστασίου και του μηχανοστασίου προκειμένου να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη βλάβη, πυρκαγιά κλπ.

Απαγορεύεται να κλειδώνονται όλες οι παραπάνω κοινόχρηστες πόρτες. Πρέπει οποτεδήποτε απαιτηθεί, να μπορεί οποιοσδήποτε να έχει άμεσα πρόσβαση στους χώρους του …

μάθετε περισσότερα

Ποια είναι η υποχρέωση του διαχειριστή σχετικά με την συντήρηση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης;

Ο διαχειριστής και ο ιδιοκτήτης πρέπει να διασφαλίζουν την καλή και ασφαλή λειτουργία του συστήματος θέρμανσης με τη συντήρηση-ρύθμισή του τουλάχιστον μία …

μάθετε περισσότερα

Κτηματολόγιο

Γνωρίζετε ότι ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο για τους νομούς Χαλκιδικής, Δράμας, Ξάνθης, Καστοριάς και Φλώρινας;

μάθετε περισσότερα
x
ΕΣΠΑ